object01
warehouse

บริการคลังจัดเก็บสินค้า

คลังสินค้าของเราได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ GHPs ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่หลากหลาย เช่น สินค้าเทกอง สินค้ากระสอบ สินค้าบนพาเลท ฯลฯ เรามีคลังสินค้าตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่รองรับความต้องการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

UST ตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการแข่งขันทางการค้า โดยอยู่ในเขตท่าเรือสำคัญหลักๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ท่าเรือแม่น้ำ จ.สมุทรปราการ และ ท่าเรือน้ำลึก แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ซึ่งทำให้สามารถรองรับกิจกรรมการนำเข้า ส่งออกหรือการขนถ่ายสินค้าผ่านท่า และจัดเก็บสินค้าเข้าคลังได้สะดวก รวดเร็ว

ที่ตั้งและพื้นที่ให้การบริการ

object

คลังสินค้าที่ให้บริการ

เรามี ประเภทคลังสินค้าที่ให้บริการตามธุรกิจที่ท่านต้องการ

เราใส่ใจทุกรายละเอียดการจัดการวางแผนการจัดส่งสินค้า การจัดระบบการคลังสินค้า ครอบคลุมทุกกิจกรรมการเคลื่อนย้าย และ ทุกกระบวนการทำงานให้ดำเนินอย่างมืออย่างมืออาชีพ เพื่อให้บริการแบบครบวงจร (Logistics Service Provider)

คลังสินค้าของเราได้การรับรองคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 ทำให้มั่นใจในคุณภาพได้ว่าสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถ ส่งมอบบริการได้ตามความต้องการของลูกค้าและให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกเส้นทางธุรกิจด้วยความจริงใจ

กิจกรรมที่ให้บริการ

 • การจัดการสินค้าคงคลังและบริหารคลังสินค้า
 • ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า(Cross-Docking)
 • ขนถ่ายสินค้าผ่านท่า
 • บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
 • โลจิสติกส์ภายในประเทศและผ่านแดน
 • ด้านพิธีการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษาระบบงานด้านโลจิสติกส์
 • บริการเสริมพิเศษอื่นๆ
object
object

กลุ่มสินค้าที่ให้บริการ

grain
 • กลุ่มสินค้าเกษตร
mdf
 • กลุ่มสินค้าไม้/ไม้แปรรูป
bio mass
 • กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวล
FMCG
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
electronic
 • กลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
sparepart
 • กลุ่มสินค้ายานยนต์/ส่วนประกอบ
 • กลุ่มสินค้าเหล็กและโลหะ
 • กลุ่มสินค้าทั่วไป
object