เกี่ยวกับเรา

UST Group เราเป็นผู้ให้บริการทางด้าน Logistics แบบครบวงจร

จากประสบการณ์ของเราที่มีมากกว่า 40 ปีทำให้เรามีความเชี่ยวชาญงานบริหารสินค้าเกษตร ทั้งสินค้าเทกอง สินค้ากระสอบ รวมถึงสินค้าทั่วไป เรามุ่งเน้นให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตอบรับกับความต้องการที่ครบถ้วนทุกด้านของโลจิสติกส์