Fulfillment

Fulfillment

UST เรามีพื้นที่จัดเก็บสินค้าและชั้นวางสินค้าพร้อมจัดส่งเพื่อธุรกิจค้าขายออนไลน์หรือธุรกิจ E-Commerce รองรับการให้บริการงานด้าน Fulfillment อย่างมีมาตรฐานละมีความยืดหยุ่นในการจัดเก็บสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเข้ารับสินค้า เก็บสต๊อกสินค้า แพ็คตามออเดอร์และบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังในการจัดการและพาร์ทเนอร์โลจิสติกส์มืออาชีพเพื่อเป็นผู้ช่วยที่จะอำนวยความสะดวกงานหลังบ้านให้กับร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์

การให้บริการ

1) รับเข้า (Inbound)
2) การจัดเก็บ (Storage)
3) การหยิบและแพ็ค (Pick/Pack )
4) การขนส่ง (Ship)