e-sas

อ่าวไทยคลังสินค้า

อ่าวไทยคลังสินค้า ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ อยู่ในเขตท่าเรือน้ำลึก โซน A เป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ท่าเทียบเรือA4 และอ่าวไทยคลังสินค้า เป็นท่าเรือและคลังสินค้าทั่วไป ประเภทเทกองที่ได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้บริการท่าเทียบเรือสินค้า ขนาดใหญ่ สำหรับขนถ่ายสินค้าเพื่อส่งมอบเรือเดินสมุทร พร้อมทั้งยังเป็นสถานนีบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเน่อร์ เพื่อการนำเข้าและส่งออก ในอนาคตมีการวางแผนการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟจากเส้นทางขอนแก่น-แหลมฉบัง ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ