ท่าเรือแม่น้ำ
สมุทรปราการ

ท่าเรือน้ำลึก
แหลมฉบัง, ชลบุรี

map
map

บริการท่าเรือ

UST ตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการแข่งขันทางการค้า โดยอยู่ในเขตท่าเรือสำคัญหลักๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ท่าเรือแม่น้ำ จ.สมุทรปราการ และ ท่าเรือน้ำลึก แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ท่าเรือกลุ่ม UST เป็นท่าเทียบเรือที่มีความพร้อมในการบริการนำเข้า ส่งออก รวมถึงการขนถ่ายสินค้าผ่านท่า อีกทั้งยังเป็นสถานีบรรจุสินค้า ขนถ่ายสินค้าเพื่อส่งมอบเรือเดินสมุทร เรือโป๊ะ

เรามีประสบการณ์และความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้าได้หลายประเภท เช่น สินค้าผ่านแดนถ่ายลำ สินค้าผ่านท่า ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

ที่ตั้งและพื้นที่ให้การบริการ