พาร์ทเนอร์

UST มีประสบการณ์

การดำเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์มากว่า 40 ปี

เริ่มจากความเชี่ยวชาญในการให้บริการจัดเก็บและขนส่งสินค้า น้ำตาลเทกอง น้ำตาลกระสอบ และโมลาส ให้กับบริษัทน้ำตาลชั้นนำต่างๆ ด้วยมาตรฐานสากล และขยายการให้บริการไปยังธุรกิจกลุ่มสินค้าอื่นๆ โดยพัฒนาการบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป