นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นพัฒนา
การให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
โดยใส่ใจในคุณภาพและบริการ
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

  • เรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
  • ใส่ใจในคุณภาพและบริการ ที่จะต้องรักษาไว้และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  • บริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเอาใจใส่สวัสดิภาพของพนักงาน คนงาน และคุณภาพชีวิตของชุมชน