มิตรผลคลัง
mitrphol

มิตรผลคลังสินค้า

เป็นคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในเขตท่าเรือแม่น้ำ จังหวัดสมุทรปราการ คลังสินค้าจัดเก็บสินค้าเทกอง, สินค้ากระสอบ สินค้าบนพาเลท และกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยมีพื้นที่ 50,000 ตร.ม. สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากกว่า 250,000 ตัน/รอบ

สามารถรองรับการให้บริการท่าเทียบเรือสินค้า, เรือโป๊ะ และยังเป็นคลังจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสมกับการกระจายสินค้าภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ พร้อมให้บริการขนถ่ายสินค้าและด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลาย เช่น การขนถ่ายทางรถบรรทุก การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ และเรือเดินสมุทร