food

Food Service

Food service UST ให้บริการลูกค้ากลุ่มธุรกิจให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ เป็นต้น เรามีพื้นที่รองรับการให้บริการจัดเก็บสินค้ากลุ่ม Food service และยินดีบริหารจัดการสินค้าคงคลังและกระจายสินค้าของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจและดูแลสินค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบวงจร