ประวัติความเป็นมา

UST เริ่มต้นจากการให้บริการด้านขนถ่าย นำเข้า ส่งออกสินค้าน้ำตาล โมลาสให้กับบริษัทน้ำตาลชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย และขยายการบริการสินค้าเกษตรอื่น ๆ ด้วยมาตรฐานคุณภาพและความเอาใจใส่
จนเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้า จากประสบการณ์ ต่อยอดการพัฒนาบริการสู่โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

tab-year

2563

img-2563

จัดตั้งบริษัท แฟร์ แอนด์ ฟาสต์

บริการด้านโลจิสติกส์มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจขนส่ง

2561

img-2561

UST เริ่มให้บริการขนส่ง

โดยเริ่มจากสินค้าเกษตรและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

2555

img-2555

UST และ อ่าวไทยคลังสินค้า

เพิ่มการให้บริการสินค้ากลุ่มไม้ MDF และ PB

2548

img-2561

ซื้อหุ้น บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด

เพิ่มและได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการบริหาร บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า

2544

img-2563

บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9002:1994

ด้านระบบการจัดการคุณภาพสำหรับสินค้าน้ำตาล และ โมลาสของบริษัท และ ISO 9001:2000 จาก Lloyd's Register Quality

2541

เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้ง

จำนวน 200 ล้านบาท

2540

img-2540

UST เพิ่มการให้บริการสินค้า

กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์

2537

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทย

  • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทย ซึ่งให้บริการจัดเก็บสินค้า ขนถ่ายและขนส่งสินค้ากลุ่มน้ำตาลและสินค้าเกษตรกรรม
  • เริ่มเข้าซื้อหุ้น บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนในบริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด
  • อ่าวไทยคลังสินค้าเพิ่มการให้บริการรับเข้า จัดเก็บ และจ่ายออก สินค้ากลุ่มโมลาส

2519

เริ่มก่อตั้งบริษัทจำกัด

ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท จากการสนับสนุนของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน