ท่าเรือน้ำลึก แหลมฉบัง, ชลบุรี

ท่าเรือ A4 ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือ A4. สามารถรองรับการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าที่สะดวกได้ทุกรูปแบบ ทั้งทางถนน ทางน้ำ และทางรถไฟ

บริษัทอ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด มีท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในงานบริการขนถ่ายสินค้าประเภทน้ำตาลและกากน้ำตาล สินค้าเทกอง สินค้าไม้ สินค้าผ่านแดน ถ่ายลำ และสินค้าทั่วไปเพื่อผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกไปยังต่างประเทศ

ความสามารถในการรับเรือ (Port Capacities)

0
เมตร
ท่าเรือกว้าง
0
เมตร
ระดับน้ำทะเลลึก
0
DWT
ขนาดเรือ