ท่าเรือแม่น้ำ สมุทรปราการ

ท่าเรือ UST ตั้งอยู่ในเขตท่าเรือแม่น้ำ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (Wharf No.3) เรามีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในประเทศได้อย่างคล่องตัว รองรับการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าจากแหลมฉบังและปลายทางทั่วประเทศผ่านการขนส่งหลายรูปแบบ ทั้งทางถนนบก และทางน้ำ

UST เป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนถ่ายสินค้าประเภทน้ำตาล วัตถุดิบอาหารสัตว์ สินค้าทางการเกษตรเทกอง และสินค้าผ่านท่า เช่น กลุ่มสินค้าชีวมวล (Biamass) , กลุ่มสินค้าเหล็กเพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น

ความสามารถในการรับเรือ (Port Capacities)

0
เมตร
ท่าเรือกว้าง
0
เมตร
ระดับแม่น้ำลึก
0
DWT
ขนาดเรือ