ร่วมงานกับเรา
You are here : Home > Career

กรอกใบสมัครออนไลน์

ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง หรือถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย -
ข้อมูลส่วนตัว  
ตำแหน่ง  
เงินเดือนที่ต้องการ  
ชื่อ-นามสกุล  
ไฟล์  
ท่านสามารถแนบไฟล์ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการการทำงาน ฯลฯ
ซึ่งถ้าท่านจำเป็นต้อง Upload มากกว่า 1 ไฟล์ให้ท่าน
zip ไฟล์ก่อน(doc, docx, pdf, xlsx, xls, zip, rar)
วัน/เดือน/ปี เกิด  
อายุ  
รหัสบัตรประชาชน  
เพศ   Male Female   
สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้หรือไม่   Yes No   
ที่อยู่ปัจจุบัน  
เบอร์โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อมูลการศึกษา    
การศึกษา  
สถานศึกษา  
คณะ  
สาขา  
เกรดเฉลี่ย  
ทักษะ / ความสามารถ